Algoritam, dijagram tijeka i program u QBasic-u

Algoritam, dijagram tijeka i programi u QBasic-u

U nekoliko primjerima prikazano su jednostavni zadatci koji predstavljaju izradu dijagrama tijeka i programskog koda u QBASIC-u prema zadanom algoritmu.

Primjer 1)

Napiši algoritam i dijagram tijeka za računanje razlike, umnoška i količnika dva zadana broja.

Algoritam:

početak
-----------------------------------------------------
upiši A, B
C = A - B
D = A × B
E = A / B
ispiši C, D, E
-----------------------------------------------------
kraj
Dijagram tijeka: Programski kod:

CLS
INPUT a, b
c = a - b
d = a * b
e = a / b
PRINT c, d, e
END

Primjer 2)

Napiši algoritam i dijagram tijeka za računanje opsega i površine kvadrata, ako se stranica kvadrata unosi preko tipkovnice.

Algoritam:

početak
-----------------------------------------------------
upiši A
OPSEG = 4 × A
POVRŠINA = A × A
ispiši OPSEG, POVRŠINA
-----------------------------------------------------
kraj
Dijagram tijeka: Programski kod:

CLS
INPUT a
Opseg = 4 * a
Povrsina = a * a
PRINT Opseg, Povrsina
END

Primjer 3)

Napiši algoritam i dijagram tijeka za računanje prosjeka 4 broja koja se unose preko tipkovnice.

Algoritam:

početak
-----------------------------------------------------
upiši A,B,C,D
PROSJEK = (A + B + C + D) / 4
ispiši PROSJEK
-----------------------------------------------------
kraj
Dijagram tijeka: Programski kod:

CLS
INPUT a, b, c, d
Prosjek = (a + b + c + d) / 4
PRINT Prosjek
END

Primjer 4)

Napiši algoritam i dijagram tijeka za pretvaranje duljine izražene u mjernoj jedinici ‘centimetar’ u mjernoj jedinici ‘metar’. Preko tipkovnice se unosi mjerni broj u centimetrima, a treba odrediti koliko je to metara.

Algoritam:

početak
-----------------------------------------------------
upiši X
METRI = X / 100
ispiši METRI
-----------------------------------------------------
kraj
Dijagram tijeka: Programski kod:

CLS
INPUT X
METRI = X / 100
PRINT METRI
END

Primjer 5)

Napiši algoritam i dijagram tijeka koji će unjeti broj A preko tipkovnice uvećati 100 puta ako je A manji od 100, a inače A umanji za 100. Ispisati dobiveni rezultat.

Algoritam:

početak
-----------------------------------------------------
upiši A
ako je A < 100		
 onda A = A × 100
 inače A = A - 100
ispiši A
-----------------------------------------------------
kraj
Dijagram tijeka: Programski kod:

CLS
INPUT A
 IF A < 100 THEN
  A = A * 100
 ELSE
  A = A - 100
 END IF
PRINT A
END

Primjer 6)

Napiši algoritam i dijagram tijeka za računanje opsega kvadrata, ako se duljina stranice kvadrata A unosi preko tipkovnice. Prije računanja provjeriti je li A veće od 0, a ako nije ispisati poruku: ‘Stranica kvadrata mora biti pozitivan broj.’

Algoritam:

početak
-----------------------------------------------------
upiši A
ako je A > 0
 onda opseg = 4 × A, ispiši opseg
inače ispiši 'Stranica kvadrata mora biti pozitivan broj.'
-----------------------------------------------------
kraj
Dijagram tijeka: Programski kod:

CLS
INPUT A
 IF A > 0 THEN
  Opseg = A * 4
  PRINT "Opseg="; Opseg
 ELSE
  PRINT "Stranica kvadrata mora biti"
  PRINT "pozitivan broj."
 END IF
END

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.