Besplatna prehrana u šk.god. 2019./’20. – SPAS

Poštovani roditelji/skrbnici!

Na temelju najave Otvorenog trajnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Fonda europske pomoći za najpotrebnije (FEAD) „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2019.-2020.)“ Grad Varaždin biti će nositelj projekta, a partneri na projektu bit će sedam osnovnih škola s područja Grada Varaždina, Katolička osnovna škola Svete Uršule i Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin u skladu s utvrđenim, opravdanim potrebama u odgojno-obrazovnim ustanovama.

Cilj Poziva kao i prijave Grada Varaždina na Poziv je ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili riziku od siromaštva i to u vidu podjele hrane u osnovnim školama.

Pravo na besplatnu prehranu (užinu i/ili ručka) jedno dijete može istovremeno ostvariti

  1. subvenciju užine u punom iznosu i/ili
  2. subvenciju ručka maksimalno do 5,47 kuna.

OBJAŠNJENJE PRAVA NA BESPLATNU PREHRANU:

Pravo na besplatnu prehranu ostvaraje učenik – korisnik koji zadovoljava sljedeći kriterij:

  • Djeca iz obitelji koje su korisnici prava na doplatak za djecu.

Navedeni kriterij dokazati u vidu

  1. Rješenja o priznavanju prava na doplatak za djecu ili
  2. Potvrde o primitku doplatka za djecu.

Dakle, svaki roditelj/skrbnik koji želi koristiti pravo na besplatnu prehranu u šk. godini 2019./’20., treba donijeti ovjereno Izjavu roditelja/skrbnika (PREUZMI IZJAVU)  i važeći dokument kojim se dokazuje pripadnost zadanom kriteriju /Rješenje o priznavanju prava na doplatak za djecu ili  potvrde o primitku doplatka za djecu/.  Izjavu možete pronaći na mrežnim stranicama IV. OŠ Varaždin.

VAŽNO: Ukoliko se zahtjev za osiguranje pokrića troškova školske prehrane za školsku godinu 2019./20. podnosi za dvoje ili više djece, potrebno je ispuniti i vlastoručno potpisati Izjavu posebno za svako dijete.

Ukoliko roditelj ili staratelj ima bilo kakvih pitanja, upućujemo –  kontaktirati Upravni odjel za kulturu, obrazovanje i sport Grada Varaždina na telefon: 042/658-036.

Podatke je potrebno  predati  u tajništvo IV. OŠ Varaždin do 12. lipnja 2019.  godine, zaključno s 13,00 sati.

Facebookyoutube