IZAZOVI DIGITALNIH MEDIJA U OBITELJI I ŠKOLI

U ovdašnjem vremenu djetinjstva naše djece, njihova sigurnost u sferama
interneta / World Wide Web-a ukazuje nasušnu potrebu za edukacijom,
međusobnom komunikacijom i usmjeravanjem svih dionika odrastanja naše djece:
roditelja i učitelja.

Od prijavljenih 157 osnovnih škola u Republici Hrvatskoj koje su sudjelovale u nominaciji za Projekt,  IV. OŠ Varaždin je jedna od 12 osnovnih škola Republike Hrvatske, odabranih od strane stručnih osoba Wiener osiguranja Vienna Insurance Group d.d. u suradnji s udrugom Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu (Djeca medija) za provedbu ovog hvalevrijednog projekta na području Grada Varaždina i Županije varaždinske.

Kao sastavni dio preventivnih programa IV. OŠ Varaždin, a i u sklopu
obilježavanja Dana sigurnijeg interneta

pozivamo Vas nam budete podrška svojom nazočnošću na
predavanju koje će se održati u

IV. OŠ Varaždin (hol škole)

u utorak, 6. veljače, s početkom u 18,00 sati

Tema: IZAZOVI DIGITALNIH MEDIJA U OBITELJI I ŠKOLI

Predavačica:  podpredsjednica Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu
dr. sc. Lana Ciboci

http://www.fairpress.eu/hr/blog/2017/01/17/lana-ciboci-bozica-brkan-o-najgle
danijim-tv-emisijama-u-hrvatskoj-na-televiziji-se-osobito-vidi-kako-nema-inf
ormacija-nultog-stupnja-objektivnih-ili-kvalitetne-razmjene-misljenja/

https://hr-hr.facebook.com/djecamedija/posts/488698477835457

Facebookyoutube