KAKO ZAŠTITI DJECU NA INTERNETU

Program Zaštita sigurnosti djece na internetu i u svijetu mrežnih tehnologija pokrenut je u suradnji Ministarstva znanosti i obrazovanja i Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) te u partnerstvu s Hrvatskom poštom.

–      Informacije o programu, dostupnim materijalima i aktivnostima: http://bit.ly/HAKOM1

–      Video o zaštiti djece na internetu: http://bit.ly/HAKOM5

–      Brošura „Kako se zaštititi u svijetu interneta i mobilnih telefona“: http://bit.ly/HAKOM4