Sječanje na sportski spektakl – Lino višebojac

Sa radošću se prisječamo sportskog spektakla Lino višebojac u kojem je sudjelovala naša škola 9.11.2017.