Upise u srednju školu

Draga djeco, poštovani roditelji/skrbnici/udomitelji.

Priloženi su važni dokumenti za upise u srednju školu:

Odluka NN https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_05_62_1240.html

MZO – https://mzo.gov.hr/vijesti/mzo-upisi-u-srednje-skole-online-ne-mora-se-vise-fizicki-doci-u-skole/3742

Upisi.hr – https://www.upisi.hr/upisi/