Upoznavanje učenika 8. razreda s problematikom vezanom uz stjecanje nepravilnih prehrambenih navika

S obzirom na trendove porasta poremećaja u prehrani adolescenata te sve veći broj pretile djece, Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije u suradnji sa profesorima nutricionistima iz Graditeljske, prirodoslovne i rudarske škole iz Varaždina, prof. Davorom Hostićem, dipl. ing. i prof. Anitom Car, dipl. ing. odlučio je pokrenuti projekt edukacije učenika osmih razreda sa područja Grada Varaždina. Plan je objediniti tri međusobno povezane edukacije kako bi se učenici 8. razreda educirali o posljedicama nepravilne prehrane kao i o važnosti usvajanja pravilnih prehrambenih navika.

Edukacija će se u IV. osnovnoj školi održati u srijedu 15.ožujka  za vrijeme 7. i 8. sata, i obavezna je za sve učenike 8.razreda.

Facebookyoutube