8. razred

TVOJE ZNANJE JE TVOJA MOĆ

Provjerite svoje znanje u online okruženju:

SVOJSTVA RAČUNALA (Kahoot)

Građa računala (Kahoot)

OSNOVE ICT-a (Kahoot)

ELEKTRONIČKI LOGIČKI SKLOPOVI
LOGIKA

LOGIČKE IZJAVE I FUNKCIJE (Kahoot)

ODUZIMANJE BINARNIH BROJEVA
ZBRAJANJE BINARNIH BROJEVA

KRITIČKI ODNOS PREMA INTERNETU

IZRADA BAZE PODATAKA – MS Access – Vježba pred ispit

Baza podataka – Access 2016 osnove (Kahoot)

IZRADA WEB STRANICA (Kahoot)

Ponavljanje gradiva 1. polugodišta

PROGRAMIRANJE

QBasic – Potprogram (ŠK pptx)

Qbasic -Primjena programiranja u nastavi matematike (ŠK pptx)

QBasic -Primjena programiranja u nastavi fizike i kemije (ŠK pptx)

Programski jezik – Python