5. razred

TVOJE ZNANJE JE TVOJA MOĆ

Provjerite svoje znanje u online okruženju:

 

UVOD U SVIJET RAČUNALA I PROGRAMA

BIT
Bit (Kahoot)
ČETVORKA BITOVA
BAJT

SKLOPOVLJE I SASTAV RAČUNALA
ULAZNE JEDINICE

IZLAZNE JEDINICE I SREDIŠNJA JEDINICA

Spremnici računala (Kahoot)

 

INTERNET

Bojanje (Paint) – Kahoot

PROGRAMIRANJE:
Micro:bit osnove i dijagram tijeka (Kahoot)
Vježbe programiranja MicroBit
Vježbe programiranja QBasic (Kahoot)

Uvod u QBasic i naredba PRINT, CLS (ŠK pptx)
Naredba INPUT i COLOR (ŠK pptx)
***   Algoritmi, dijagrami tijeka i programi u QBasic-u (Vježbe)   **** 

Python – vježbe programiranja za početnike

Mjerne jedinice u informatici