Sgurnost na internetu

Video:


_______________________________________

Portal Pet za net:

http://www.petzanet.hr/igre

_______________________________________

Edukacijski paket:

http://csi.hr/p/edukacijski-paket-za-dan-sigurnijeg-interneta-2020-godine-246

_______________________________________

Medijska pismenost – abeceda za 21. stoljeće:

https://www.medijskapismenost.hr/sigurnost-na-internetu/

Poštivanje sebe i drugih u virtualnom svijetu

Nastavni materijali za osnovne škole – za učenike od 5. do 8. razreda

_______________________________________

Kahoot kviz:

Sigurnost na Internetu

Cyberbullying – nasilje na Internetu