6. razred

TVOJE ZNANJE JE TVOJA MOĆ

Provjerite svoje znanje u online okruženju:

RAČUNALNE MREŽE I INTERNET:

Sigurnost na Internetu (Kahoot)

PAKETNI PRIJENOS PODATAKA
POVEZIVANJE RAČUNALA

RAČUNALNE MREŽE (Kahoot)

Paketni prijenost podataka mrežom (Kahoot)

Računalna sigurnost (Kahoot)

On-line pohrana (mape i datoteke) (Kahoot)

OSNOVE RAČUNALA:
PRIKAZ SLIKE NA MONITORU I PISAČU

MULTIMEDIJA:
Multimedija (Kahoot)

Multimedija II.dio (Kahoot)

Windos Movie Maker (Kahoot)

PROGRAMIRANJE:

Programski jezik Python (IF naredba) Kahoot

Vježbe programiranja MicroBit

Naredbe QBasic-a (Kahoot)

QBasic – IF THEN i GOTO naredba (ŠK pptx)

QBasic – FOR NEXT naredba (ŠK pptx)

IZRADA PREZENTACIJA – MS PowerPoint 2010
Vježba pred ispit znanja – Izrada PP-a

MS WORD 2016

Tablice u Word-u (Kahoot)

Uređivanje stupaca, zaglavlja i podnožja (Kahoot)