Arduino

Arduino MKR 1000

Što je Arduino ?

Arduino predstavlja otvorenu računalnu i programsku platformu koja omogućava stvaranje uređaja i naprava koje omogućava spajanje računala sa stvarnim svijetom čime dolazimo do tzv. internet stvari (IoT).

Arduinove mogućnosti su vrlo velike! U sljedećim radionicama upoznati ćemo osnovne i najčešće korištene mogućnosti ovog malog računala.

 

Preuzimanje i instalacija Arduino razvojnog okruženja

Pokretanje programa i podešavanje početnih postavki

 

Radionice sa Arduino MKR1000 pločicom:

 

Radionica 1. – LED dioda koja treperi (preuzmi PDF)

Radionica 1 - LED dioda koja treperi

 

Radionica 2. – Upravljanje relejem (preuzmi PDF)

 

Radionica 3. – Putujuće svjetlo sa 6 LED-ica (preuzmi PDF)

Radionica 3 - Putujuće svjetlo sa 6 LED-ica