Biosigurnost i biozaštita


IV. osnovna škola Varaždin sudjelovala na Međužupanijskoj smotri učeničkih istraživačkih radova iz Biosigurnosti i biozaštite

U Zagrebu, 2. ožujka 2023. godine održala se Međužupanijska smotra učeničkih istraživačkih radova iz Biosigurnosti i biozaštite.
Iz IV. osnovne škole Varaždin sudjelovala su dva tima učenika sedmih razreda:Tim BioNada IV. činili su Janko Klapež i Karlo Vugrin (zamjena Lara Bartolić)
i
Tim D.A.L.M. -Leona Vincek i Marko Zrnić (zamjena Antonija Kalčev i Jelena Zrnić) te Paula Bosilj i Mia Kozjak
pod mentorstvom učiteljice biologije Marjane Boršćak-Sudec i u pratnji učiteljice Kristine Sadibašić.
Smotra se održala u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji u Zagrebu za Središnju Hrvatsku (Grad Zagreb, Istarska, Karlovačka, Koprivničko- križevačka, Krapinsko-zagorska, Međimurska, Primorsko-giranska, Sisačko- moslavačka, Varaždinska i Zagrebačka županija), bilo je 16 timova, 32 učenika i 15 mentora te su se oni predstavili izlaganjem svojih radova. Izrađivali su postere te provodili istraživanja.
Janko Klapež i Karlo Vugrin govorili su o TROVANJE HRANOM- koje namirnice su najčešći krivac?, a Leona Vincek i Marko Zrnić govorili su o Dezinficijensi-vlastita izrada i njihova učinkovitost.
Učenici su dobili zahvalnice za sudjelovanje, bili motivirani te su lijepo predstavili svoj rad. Bili su zadovoljni te sa željom za ponovnim sudjelovanjem.

Bio5


Dva tima naše IV. OŠ VARAŽDIN  prošla su dalje na Međužupanijsku smotru radova učenika iz biosigurnosti i biozaštite koja će se održati u Zagrebu, 2. 3. 2023. godine.
Tim BioNada IV. čine Janko Klapež i Karlo Vugrin (zamjena Lara Bartolić)
Tim D.A.L.M. Leona Vincek i Marko Zrnić (zamjena Antonija Kalćev, Jelena Zrnić)
Oni će se predstaviti izlaganjem svojih radova.
Izrađivali su postere te provodili istraživanja.

Janko Klapež i Karlo Vugrin govorit će o TROVANJE HRANOM-koje namirnice su najčešći krivac?, a Leona Vincek I Marko Zrnić govoriti će o Dezinficijensi – vlastita izrada i njihova učinkovitost.

Pozivnica (1)
Sretno našim timovima!

Projekt u našoj školi provodi se i dalje, već drugu godinu za redom!

PROJEKT Biosigurnost i biozaštita

NOSITELJ je učiteljica prirode i biologije Marjana Boršćak- Sudec;

U ovaj projekt su uključeni zainteresirani učenici sedmih razreda.

CILJEVI ovog projekta:

–              Upoznati učenike s važnošću stručnog, znanstvenog, globalnog i osobnog pristupa u sprječavanju zaraznih bolesti

–              Analizirati potencijalne opasnosti biougroze i načine prevencije

–              Upoznati se s opasnim uzročnicima i njihovim načinom djelovanja

–              Razvijati odgovorno ponašanje prema svome i tuđem zdravlju u školi, obiteljskom domu i

prirodi

–              Osposobiti učenike za prosuđivanje i vrednovanje informacija u javnom medijskom prostoru

–              Popularizirati znanost i istraživanje (STEM područje)

–              Razvijati interes za znanost i istraživanje u STEM području kroz istraživački rad

–              Razvijati suradnički odnos među učenicima, učenicima i mentorima te učenicima i roditeljima

–              Razvijati i usavršavati digitalne kompetencije kroz izradu digitalnih video i audio materijala,

prezentacija, dijagrama i kvizova

–              Poticati i razvijati komunikacijske i prezentacijske vještine –

–              Razvijati kreativne načine izražavanja – Stručno usavršavanje učitelja, nastavnika i stručnih

suradnika

 

O PROJEKTU:

Izbijanjem pandemije virusa SARS-CoV-2 uočena je važnost dodatne edukacije učenika, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika o navedenom problemu. Važnost promicanja vrijednosti očuvanja ljudskog zdravlja i prevencije zaraznih bolesti bio je glavni poticaj za pokretanje ovog projekta kako bi se u osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj uvelo poučavanje o sadržajima vezanih uz biosigurnost i biozaštitu. Nositelji projekta su: Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu u partnerstvu s OŠ Vijenac, Osijek. Projekt se provodi u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj. Namijenjen je kombiniranim skupinama učenika 5. i 6. razreda i 7. i 8. razreda osnovne škole te trogodišnjim i četverogodišnjim srednjim školama. Učenici zajedno sa svojim učiteljima, nastavnicima – mentorima, putem digitalne platforme, obrađuju sadržaje i svladavaju planirane ishode koji se nalaze u sklopu Kurikuluma Biosigurnost i biozaštita. Planirane ishode učenici ostvaruju kroz istraživački rad, učenje putem rješavanja problema, praktični rad, unos, obradu i analizu podataka, izradu plakata, prezentacija, sudjelovanje u raspravama, kreativno izražavanje, rješavanje kvizova i sl. Na kraju nastavne godine planirano je natjecanje učenika u stečenom znanju i vještinama te prezentacija rezultata istraživačkih radova u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje. Svi scenariji Poučavanje je prilagođeno i mogućoj nastavi na daljinu.

 

Biosigurnost u školama – NAMJENA PROJEKTA

Osnovne škole: Projekt Biosigurnost i biozaštita je namijenjen učenicima 5. i 6. razreda te 7. i 8. razreda osnovne škole

Srednje škole: Projekt Biosigurnost i biozaštita je namijenjen učenicima od 1. – 4. razreda u četverogodišnjim školama ili od 1.- 3. razreda u trogodišnjim školama

Učitelji i nastavnici: Projekt u školi su realizirali učitelji i nastavnici Biologije ili STEM područja, stručni suradnici i dr.

 

Aktivnosti i metode:

– istraživačka nastava

– učenje putem rješavanja problema

– učenje putem video-materijala

–  praktični rad

– unos, obrada i analiza podataka

– online učenje, rješavanje online kvizova i upitnika

– izrada grafičkih priloga (dijagrama i kartograma)

– fotografiranje svih faza projekta

– izrada plakata, prezentacija i web stranice projekta

– organizacija završne prezentacije rezultata projekta

– sudjelovanje u vrednovanju

– sudjelovanje u edukacijama i radionicama

 

 

Očekivani rezultati

– oblikovan način razmišljanja i ponašanja učenika kao odgovornih članova društva vezanih uz

osobno zdravlje i zdravlje drugih ljudi

– primjena znanja o opasnim uzročnicima, prevenciji i zaštiti od istih

– razvijena ekološka svijest učenika i interes za ekologiju

– razvijen interes za istraživački rad i STEM područje

– razvijene digitalne kompetencije vezane uz programiranje, mjerenje, unos, obradu, analizu i

prezentaciju podataka

– razvijen suradnički odnos učenika, mentora i roditelja

– razvijene komunikacijske i prezentacijske vještine

 

Stručni suradnici u projektu:

 1. Andreja Dorić, prof. Biologije i Kemije, učiteljica savjetnica, OŠ Darda, Darda suradnica na izradi kulikuluma i autor preporuka za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda
 2. Vesna Vrbošić, prof., ravnateljica OŠ Vijenac, Osijek
 3. Dr. sc. Ljiljana Žmak, dr. med, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu
 4. Dinko Kralik, dr. vet. med., Poljoprivredna i veterinarska škola, Osijek
 5. Dr. sc. Ivana Pavić Šimetin, Hrvatski zavod za javno zdravstvo
 6. Svetlana Tomić, prof. Matematike i Fizike, OŠ Laslovo, Laslovo
 7. Luna Jelavić, III. gimnazija, Osijek

Tijekom provođenja pilot-projekta planirano je uključivanje više stručnjaka s biomedicinskog područja te učitelja STEM područja

 

 

Evaluacija projekta:

Evaluacija projekta provodi se tijekom svih faza projekta kako bi se poboljšala njegova uspješnost.

U evaluaciji sudjeluju svi sudionici projekta: voditelji, učitelji i nastavnici, vanjski suradnici i učenici, a provodi se putem evaluacijskih listića, upitnika, rubrika za vrednovanje i dr.

Završno vrednovanje projekta provest će se u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje

 

LITERATURA i edukacija:

Planirane edukacije učitelja i nastavnika u školskoj godini 2022./2023.:

edukacija – Agencija za odgoj i obrazovanje – Državni stručni skup za učitelje i nastavnike – voditelje projekta u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj


Sudjelovanje u projektu Biosigurnost i biozaštita – školska godina 2022./2023.

Izbijanjem pandemije virusa SARS-CoV-2 uočena je važnost dodatne edukacije učenika, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika o navedenom problemu. Važnost promicanja vrijednosti očuvanja ljudskoga zdravlja i prevencije zaraznih bolesti bio je glavni poticaj za pokretanje ovoga projekta kako bi se u osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj uvelo poučavanje o sadržajima vezanima uz biosigurnost i biozaštitu.

Nositelji projekta su Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Akademija medicinskih znanosti Hrvatske  i OŠ Vijenac, Osijek. Voditeljica projekta je prof. dr. sc. Alemka Markotić, dr. med., mr. sc. Maja Kassa, prof. Nacionalni koordinator,  za osnovne škole nacionalni koordinator je Andreja Dorić iz Osnovne škole Darda, a za srednje škole Karmela Karmela Brčić Đapić, prof. Stručni suradnici u projektu su: dr. sc. Ivan Christian Kurolt, mag. mol. bio., Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, izv. prof. dr. sc. Tatjana Vilibić-Čavlek,  prim. dr. sc. Ivana Pavić Šimetin, dr. med., Anamarija Škoda, dr. med. iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Marina Ništ, prof., viša savjetnica iz Agencije za odgoj i obrazovanje, Vesna Vrbošić, prof. iz OŠ Vijenac i Dinko Kralik, dr. vet. med. iz Poljoprivredno-veterinarske škole, Osijek,

Tijekom školske godine 2021./2022. godine projekt je uspješno proveden u 329 osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj.

Glavni ciljevi projekta su upoznavanje učenika s važnošću stručnoga, znanstvenoga, globalnoga i osobnoga pristupa u sprječavanju širenja zaraznih bolesti; upoznavanje s opasnim uzročnicima i njihovim načinom djelovanja; usvajanje odgovornoga ponašanja prema vlastitome i tuđem zdravlju u školi, obiteljskome domu, društvu i okolišu; analiziranje potencijalnih opasnosti biougroze i načina prevencije; osposobljavanje učenika za prosuđivanje i vrednovanje informacija u javnom medijskom prostoru; popularizacija znanosti i istraživanja u STEM području kroz učenički istraživački rad; razvijanje interesa za znanost i istraživanje; razvijanje suradničkoga odnosa među učenicima te učenicima i mentorima; razvijanje i usavršavanje digitalnih kompetencija kroz izradu digitalnih video i audiomaterijala; poticanje komunikacijskih i prezentacijskih vještina; stručno usavršavanje učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Projekt se provodi u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj u okviru izvannastavne aktivnosti Biosigurnost i biozaštita sa planiranih 35 nastavnih sati godišnje. Namijenjen je kombiniranim skupinama učenika od 5.-8. razreda osnovne škole s fondom sati od 35 ili 70. Učenici pod mentorstvom svojih učitelja mentora obrađuju sadržaje učenja i ostvaruju ishode učenja planirane Kurikulumom  Biosigurnost i biozaštita u osnovnim i srednjim školama.

Planirane ishode učenici ostvaruju istraživačkim radom, problemskom nastavom, rješavanjem problema, praktičnim radom, unoseći, obrađujući i analizirajući podatke dobivene istraživanjem, izrađujući plakate i prezentacije, sudjelovanjem u raspravama kreativno se izražavajući, rješavanjem kvizova i ostalim metodičkim postupcima i aktivnostima kojima se ostvaruje aktivno učenje.

Smotra Biosigurnost i biozaštita se nalazi su sklopu službenih natjecanja i smotri u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje.

Stručna usavršavanja učitelja i nastavnik uvrštena su Katalog stručnog usavršavanja Agencije za odgoj i obrazovanje.

Na digitalnoj platformi pripremljeni su  i ponuđeni nastavni sadržaji i materijali potrebni za rad učenika, učitelja i nastavnika, a u pripremi su i tiskani priručnici za sve tri razine poučavanja.

Projekt ima suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja za provođenje u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj i pozitivno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje.

Nositelji:

prof. dr. sc. Alemka Markotić, dr. med. 
Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“,
Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu
Voditeljica projekta

 1. sc. Maja Kassa, prof.
  Osnovna škola Vijenac, Osijek
  Nacionalni koordinator

doc. dr. sc. Ljiljana Žmak, dr. med.
Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu
Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Karmela Đapić, prof.
Nadbiskupska klasična gimnazija s pravom javnosti, Zagreb
Nacionalni koordinator za srednje škole

Andreja Dorić, prof.
OŠ Darda, Darda
Nacionalni koordinator za osnovne škole

Vijest je prenesena s mrežnih stranica Ministarstva znanosti i obrazovanja.


SMOTRA- BIOSIGURNOST I BIOZAŠTITA

Prijavili smo se za sudjelovanje na smotri Biosigurnost i biozaštita.

Na smotri učeničkih radova, u okviru projekta Biosigurnost i biozaštita, pravo sudjelovanja ima tim naše škole u kojem sudjeluju učenici sedmog a i b razreda sudionica projekta pod mentorstvom učiteljice prirode i biologije, Marjane Boršćak-Sudec. Isti učenici sudjeluju i na međužupanijskoj i na državnoj smotri (ukoliko budu pozvani).

Polaznici su

1. Adlašić Lana
2. Bartolić Lara
3. Bosilj Paula
4. Kalčev Antonija
5. Klapež Janko
6. Kozjak Mia
7. Vincek Leona
8. Vitez Mija
9. Vugrin Karlo
10. Zrnić Marko
11. Zrnić Jelena

Našu školu ove godine predstaviti će Marko Zrnić i Leona Vincek, te Karlo Vugrin i Janko Klapež.

Naši učenici sudjeluju kao Školski tim
• Kategorija: 7. i 8. razred

Učenici za Smotru biosigurnosti – biozaštite izrađuju plakate (postere) koji predstavljaju njihov učenički istraživački poster na zadane teme.

Prijedlozi tema postera:

 1. i 8. razredi
 2. Trovanja hranom-koje namirnice su najčešći krivac?
 3. Dezinficijensi-vlastita izrada i njihova učinkovitost
 4. Klimatske promjene i pojava zaraznih bolesti

Učenici će izrađivati poster.
Poster predstavlja rezultat istraživačkog rada na zadanu temu i radi se po uzoru na znanstvene postere. Sadržavat će uvodni dio, razradu teme, predstavljanje rezultata istraživanja i zaključak te priloge poput fotografija, dijagrama i sl. koji predstavljaju rezultate rada.

Elemente vrednovanja postera i video rad donosi Državno povjerenstvo i sastavni su dio propozicija za održavanje smotre Biosigurnost i biozaštita. Poster će biti primjeren uzrastu učenika i u skladu sa znanjima i vještima učenika.

Nakon postera izraditi će i videorad koji predstavlja snimku prezentiranja postera tj. izlaganje učenika na odabranu temu.

U radu sudjeluje deset učenika 7. a i b razreda IV. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN dok će školu predstavljati dva tima od dvoje učenika kako je zadano u uputama.

Tim 1. Marko Zrnić i Leona Vincek – tema koju su obradili je Dezinficijensi-vlastita izrada i njihova učinkovitost

Tim 2. Janko Klapež i Karlo Vugrin- tema koju su obradili je Trovanja hranom-koje namirnice su najčešći krivac?

Organizatori

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Agencija za odgoj i obrazovanje

Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu Hrvatskog liječničkog zbora

Predsjednica Državnoga povjerenstva

mr. sc. Maja Kassa OŠ Vijenac

Vremenik smotre

Međužupanijska smotra: 2. ožujka 2023. (četvrtak)

Državna smotra: 8.-10. svibnja 2023. (ponedjeljak-srijeda)

 


MEĐUŽUPANIJSKA SMOTRA UČENIČKIH RADOVA “BIOSIGURNOST I BIOZAŠTITA”

Online predstavljanje učeničkih radova

Radovi učenika dostupni su na poveznici

Vlastiti dom kao izvor zaraze

Plakat u digitalnom obliku i video rad za Međužupanijsku smotru iz IV. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN, Kategorija: 5. i 6. razred

Naziv škole: IV. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN

Županija: VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

Mjesto: VARAŽDIN

Ime i prezime učitelja/nastavnika mentora: MARJANA BORŠĆAK-SUDEC

Ime i prezime učenika, razred: LANA ADLAŠIĆ, PAULA BOSILJ, MIA KOZJAK

Dragi učenici na ovoj poveznici možete pogledati izložbu radova.

https://nkg-zagreb.hr/2022/03/15/meduzupanijska-smotra-ucenickih-radova-biosigurnost-i-biozastita/

Link za videozapis učenica naše škole

https://drive.google.com/drive/folders/1-9SoVZG7DzMWXeyx7EFq9wA0f7IDKdx8?usp=sharing

 


NOSITELJ je učiteljica prirode i biologije Marjana Boršćak- Sudec

U ovaj projekt su uključeni zainteresirani učenici šestih razreda.

CILJEVI ovog projekta:  

–              Upoznati učenike s važnošću stručnog, znanstvenog, globalnog i osobnog pristupa u sprječavanju zaraznih bolesti

–              Analizirati potencijalne opasnosti biougroze i načine prevencije

–              Upoznati se s opasnim uzročnicima i njihovim načinom djelovanja

–              Razvijati odgovorno ponašanje prema svome i tuđem zdravlju u školi, obiteljskom domu i prirodi

–              Osposobiti učenike za prosuđivanje i vrednovanje informacija u javnom medijskom prostoru

–              Popularizirati znanost i istraživanje (STEM područje)

–              Razvijati interes za znanost i istraživanje u STEM području kroz istraživački rad

–              Razvijati suradnički odnos među učenicima, učenicima i mentorima te učenicima i roditeljima

–              Razvijati i usavršavati digitalne kompetencije kroz izradu digitalnih video i audio materijala, prezentacija, dijagrama i kvizova

–              Poticati i razvijati komunikacijske i prezentacijske vještine –

–              Razvijati kreativne načine izražavanja – Stručno usavršavanje učitelja, nastavnika i stručnih suradnika


ZARAZNE BOLESTI (PPT)

Biosigurnost i biozaštita (Kahoot kviz)


O PROJEKTU:

Izbijanjem pandemije virusa SARS-CoV-2 uočena je važnost dodatne edukacije učenika, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika o navedenom problemu. Važnost promicanja vrijednosti očuvanja ljudskog zdravlja i prevencije zaraznih bolesti bio je glavni poticaj za pokretanje ovog projekta kako bi se u osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj uvelo poučavanje o sadržajima vezanih uz biosigurnost i biozaštitu. Nositelji projekta su: Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu u partnerstvu s OŠ Vijenac, Osijek. Projekt se provodi u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj. Namijenjen je kombiniranim skupinama učenika 5. i 6. razreda i 7. i 8. razreda osnovne škole te trogodišnjim i četverogodišnjim srednjim školama. Učenici zajedno sa svojim učiteljima, nastavnicima – mentorima, putem digitalne platforme, obrađuju sadržaje i svladavaju planirane ishode koji se nalaze u sklopu Kurikuluma Biosigurnost i biozaštita. Planirane ishode učenici ostvaruju kroz istraživački rad, učenje putem rješavanja problema, praktični rad, unos, obradu i analizu podataka, izradu plakata, prezentacija, sudjelovanje u raspravama, kreativno izražavanje, rješavanje kvizova i sl. Na kraju nastavne godine planirano je natjecanje učenika u stečenom znanju i vještinama te prezentacija rezultata istraživačkih radova u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje. Svi scenariji Poučavanje je prilagođeno i mogućoj nastavi na daljinu.

 

Biosigurnost u školama – NAMJENA PROJEKTA

Osnovne škole: Projekt Biosigurnost i biozaštita je namijenjen učenicima 5. i 6. razreda te 7. i 8. razreda osnovne škole

Srednje škole: Projekt Biosigurnost i biozaštita je namijenjen učenicima od 1. – 4. razreda u četverogodišnjim školama ili od 1.- 3. razreda u trogodišnjim školama

Učitelji i nastavnici: Projekt u školi su realizirali učitelji i nastavnici Biologije ili STEM područja, stručni suradnici i dr.

 

Aktivnosti i metode:

– istraživačka nastava

– učenje putem rješavanja problema

– učenje putem video-materijala

– praktični rad

– unos, obrada i analiza podataka

– online učenje, rješavanje online kvizova i upitnika

– izrada grafičkih priloga (dijagrama i kartograma)

– fotografiranje svih faza projekta

– izrada plakata, prezentacija i web stranice projekta

– organizacija završne prezentacije rezultata projekta

– sudjelovanje u vrednovanju

– sudjelovanje u edukacijama i radionicama

 

Očekivani rezultati

– oblikovan način razmišljanja i ponašanja učenika kao odgovornih članova društva vezanih uz osobno zdravlje i zdravlje drugih ljudi

– primjena znanja o opasnim uzročnicima, prevenciji i zaštiti od istih

– razvijena ekološka svijest učenika i interes za ekologiju

– razvijen interes za istraživački rad i STEM područje

– razvijene digitalne kompetencije vezane uz programiranje, mjerenje, unos, obradu, analizu i prezentaciju podataka

– razvijen suradnički odnos učenika, mentora i roditelja

– razvijene komunikacijske i prezentacijske vještine

 

Stručni suradnici u projektu:

 1. Andreja Dorić, prof. Biologije i Kemije, učiteljica savjetnica, OŠ Darda, Darda suradnica na izradi kulikuluma i autor preporuka za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda
 2. Vesna Vrbošić, prof., ravnateljica OŠ Vijenac, Osijek
 3. Dr. sc. Ljiljana Žmak, dr. med, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu
 4. Dinko Kralik, dr. vet. med., Poljoprivredna i veterinarska škola, Osijek
 5. Dr. sc. Ivana Pavić Šimetin, Hrvatski zavod za javno zdravstvo
 6. Svetlana Tomić, prof. Matematike i Fizike, OŠ Laslovo, Laslovo
 7. Luna Jelavić, III. gimnazija, Osijek

Tijekom provođenja pilot-projekta planirano je uključivanje više stručnjaka s biomedicinskog područja te učitelja STEM područja

 

Evaluacija projekta:

Evaluacija projekta provodi se tijekom svih faza projekta kako bi se poboljšala njegova uspješnost.

U evaluaciji sudjeluju svi sudionici projekta: voditelji, učitelji i nastavnici, vanjski suradnici i učenici, a provodi se putem evaluacijskih listića, upitnika, rubrika za vrednovanje i dr.

Završno vrednovanje projekta provest će se u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje

 

LITERATURA i edukacija:     

Planirane edukacije učitelja i nastavnika u školskoj godini 2021./2022.:

 1. edukacija – Predstavljanje projekta ravnateljima osnovnih i srednjih škola (23. 08. 2021. – online, webinar u organizaciji Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević, Hrvatskog društva za biosigurnost i biozaštitu, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Osnovne škole Vijenac)
 2. edukacija – Agencija za odgoj i obrazovanje – Državni stručni skup za učitelje i nastavnike – voditelje projekta u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (24. i 25. 08. 2021.)
 3. edukacija – Agencija za odgoj i obrazovanje – Državni stručni skup za učitelje i nastavnike – voditelje projekta u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (svibanj 2022.)
 4. edukacija – Biosigurnost u školama u organizaciji Agencija za odgoj i obrazovanje – Državni stručni skup za učitelje i nastavnike – voditelje projekta u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj

 

 


SMOTRA-BIOSIGURNOST I BIOZAŠTITA

Prijavili smo se za sudjelovanje na smotri Biosigurnost i biozaštita.

Na smotri učeničkih radova, u okviru projekta Biosigurnost i biozaštita, pravo sudjelovanja ima tim naše škole u kojem sudjeluju tri učenice 6. b razreda sudionica projekta pod mentorstvom učiteljice prirode Marjane Boršćak-Sudec. Iste učenice sudjeluju i na međužupanijskoj i na državnoj smotri (ako budu pozvane).

Naše učenice sudjeluju kao Školski tim
• Kategorija: 5. i 6. razred

Prijedlozi tema postera:

5. i 6. razred

• Hrana i voda-kako ih učiniti sigurnima?

• Kako spriječiti i liječiti zarazne bolesti

• Vlastiti dom kao izvor zaraze

Učenice će izrađivati poster.
Poster predstavlja rezultat istraživačkog rada na zadanu temu i radi se po uzoru na znanstvene postere. Sadržavat će uvodni dio, razradu teme, predstavljanje rezultata istraživanja i zaključak te priloge poput fotografija, dijagrama i sl. koji predstavljaju rezultate rada.

Elemente vrednovanja postera i video rad donosi Državno povjerenstvo i sastavni su dio propozicija za održavanje smotre Biosigurnost i biozaštita. Poster će biti primjeren uzrastu učenika i u skladu sa znanjima i vještima učenika.

Nakon postera izraditi će i videorad koji predstavlja snimku prezentiranja postera tj. izlaganje učenica na odabranu temu.

U radu sudjeluje šest učenika 6. b razreda IV. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN dok će školu predstavljati jedan tim od tri učenice kako je zadano u uputama.

Organizatori

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Agencija za odgoj i obrazovanje

Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu Hrvatskog liječničkog zbora

Predsjednica Državnoga povjerenstva

mr. sc. Maja Kassa OŠ Vijenac

Vremenik smotre

Međužupanijska smotra: 15. ožujka 2022. (utorak)

Državna smotra: 11. i 12. svibnja 2022. (srijeda-četvrtak)

Škola domaćin Državne smotre Osnovna škola Vijenac, Osijek.

Komentari su zatvoreni.