Članovi

ČLANOVI ŠKOLSKOG ODBORA
OD 27.03.2017. DO 27.03.2021.

 

 1.  Osnivač
 2.  Osnivač
 3.  Osnivač
 4. Maja Đakmanec Loborec, O. Ivekovića 10, Novi Marof, Učiteljsko vijeće
 5. Silvija Špiranec, Braće Radić 145,  Učiteljsko vijeće
 6. Ivka Hrg, Hrašćica, Radnička 43, Skup radnika
 7. Janica Plantak, Varaždin, Ive Vojnovića 17, Vijeće roditelja

Mail adrese:

 1. maja.dakmanec@gmail.com
 2. silvija.spiranec1@skole.hr
 3. ivka.hrg@skole.hr
 4. janica.plantak@gmail.com