Školski odbor

ČLANOVI ŠKOLSKOG ODBORA:

OD 25.03.2013. DO 25.03.2017.

1. Mirjana Auker, Hrašćica, Radnička 10, Osnivač

2. Nada Bengeri, Varaždin,Trg Pavla Štoosa 22,Osnivač

3. Dražen Zgrebec, Varaždin, Dravska poljana 125,Osnivač

4. Silvija Špiranec, Braće Radić 145, Učiteljsko vijeće

5. Damir Vrbanec, Kumičićeva 15, Učiteljsko vijeće

6. Damir Žganec, Pušćine, M. Gupca 17, Vijeće zaposlenika

7. Anita Bubnjarić, Krste Hegedušića 21, Vijeće roditelja

 

Mail adrese:

  1. mirjan.auker@gmail.com
  2. nada.bengeri@varazdin.hr
  3. drazen.zgrebec@hep.hr
  4. sspiranec@gmail.com
  5. damir.vrbanec@skole.hr
  6. anita.bubnjaric@hpb.hr