UDŽBENICI

UDŽBENICI I DODATNI OBRAZOVNI MATERIJALI  – ŠK. GODINA 2019./’20.

Poštovani roditelji/skrbnici!

ODLUKA O KORIŠTENJU DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA

 Sukladno Zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu, objavljujemo Odluku  i popis drugih obrazovnih materijala za školsku godinu 2019./2020. https://drive.google.com/file/d/13eySj2Eb7lnU244z5Ohh5J-r-Sew5mxY/view

Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO) na svojim je stranicama objavila Katalog odobrenih drugih obrazovnih materijala za razrednu i predmetnu nastavu u osnovnoj školi. Učitelji i učiteljice IV. OŠ Varaždin su izvršili odabir sukladno potrebama, a Škola je dužna Odluku o korištenju komercijalnih drugih obrazovnih materijala objaviti do 15. srpnja 2019. na mrežnim stranicama Škole.

 

ODLUKA O ODABIRU UDŽBENIKA

Prema Zakonu o udžbenicima i drugima obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu, a nakon objave  Kataloga odobrenih udžbenika, učitelji razredne i predmetne nastave IV. OŠ Varaždin izvršili su odabir novih udžbenika za 1. i 5. razred, kao i za tri udžbenika (biologija, kemija i fizika) u 7. razredu te su donijeli sljedeću odluku o odabiru udžbenika:

Udžbenici 1., 5. i dio 7. razreda https://drive.google.com/file/d/1UjP5EfRzclDdY02mGkvhlK4tMxixjwth/view


MZO informacije vezane uz odabir udžbenika za šk.god. 2019./2020.


Uporaba komercijalnih drugih obrazovnih sredstava

Sukladno odredbama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN 116/18) roditelji su dužni potpisati suglasnost o korištenju komercijalnih drugih obrazovnih materijala ukoliko prelaze prekoračenja iz članka 16. stavak 8.

Odluka o korištenju komercijalnih drugih obrazovnih materijala bit će objavljena na mrežnim stranicama Škole 15. srpnja 2019.

 


Od  školske godine 2019./’20. u svim predmetima 1., razreda, 5. razreda te dijelu predmeta 7. razreda (fizika, biologija, kemija) provodi se frontalno uvođenje „Škole za život“.

Svi udžbenici od 1. do 8. razreda (redovni i izborni) besplatni su i financiraju se iz Državnog proračuna.

Radne bilježnice i dr. materijal (osim izbornih predmeta) za 2., 3., 4. 6., dio 7. i 8. razrede financira Grad Varaždin.

Roditelj kupuje uz naknadnu suglasnost:

  • radne bilježnice izbornih predmeta u 2., 3., 4., 6., dijelu 7. i 8. razredu označene crvenom bojom u tabličnom prikazu popisa udžbenika za 2019./’20.
  • radne bilježnice i dodatna nastavna sredstva za 1., 5. i dio 7. razreda  označene crvenom bojom u tabličnom prikazu popisa udžbenika za 2019./’20.
  • likovne mape,
  • geografski atlas u 5. razredu,
  • ispite znanja (po dogovoru s predavačima u rujnu 2019.).

Način podjele udžbenika bit će opisan i objavljen naknadno na mrežnim stranicama.

Shematski prikaz:

ZAKON O UDŽBENICIMA


Svoje komplete udžbenika učenici/roditelj će preuzimati u IV. OŠ Varaždin u prvom tjednu nastave šk. god.2019./’20. Roditelj/skrbnik će prilikom primitka udžbenika potpisati Izjavu o prihvaćanju obveze vraćanja udžbenika, a temeljem Naputka o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz državnog proračuna.

 


Popis po razredima:

1abc

2abc

3abc

4abc

5ABC

6ABC

7ABC

8ABC

 

 


  1. Katalog obveznih udžbenika 2.-8. razred – postojeći udžbenici
  2. Katalog dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava (RB, ZZ, likovne mape)
  3. Katalog novih udžbenika za 1.,5., i dio 7. razreda