Natječaji

IV. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN

Varaždin, Antuna Matije Reljkovića 36


IV. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN

Varaždin, Antuna Matije Reljkovića 36

raspisuje

NATJEČAJ  za

  • UČITELJA FIZIKE, m/ž , neodređeno, nepuno radno vrijeme- 24 sata ukupnog radnog vremena tjedno – 1 izvršitelj

 

Uvjeti:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

Kandidati su uz molbu dužni priložiti (može i preslike):

  • dokaz o stručnoj spremi
  • domovnicu
  • potvrdu o nekažnjavanju
  • potvrdu o stažu ili elektronički zapis koji izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
  • životopis

Kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u natječajnoj dokumentaciji dostaviti sve dokaze o ispunjavanju tih uvjeta. U slučaju da ne dostave potrebnu dokumentaciju zamolba će se smatrati nepotpunom.

Natječaj je otvoren 04.04.2017. do 12.04.2017. godine.

Molbe slati na adresu škole u roku od  osam dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i zakašnjele prijave na predmetni natječaj neće biti razmatrane.

Kandidati će biti obavješteni o rezultatima izbora u roku od osam dana od dana donošenja odluke o izboru putem web stranice Škole.

 


REZULTATI PRETHODNIH NATJEČAJA