Natječaji

IV. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN

Varaždin, Antuna Matije Reljkovića 36


IV. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN

Varaždin, Antuna Matije Reljkovića 36

raspisuje

NATJEČAJ  za

 • UČITELJ/ICA U PRODUŽENOM BORAVKU određeno, puno radno vrijeme – 2 izvršitelja

Uvjeti:

Prema članku 105. i 107. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i članku 2. Točka 1. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju  učitelja  i stručnih suradnika u osnovnom školstvu – učitelj razredne nastave

 

Kandidati su uz molbu dužni priložiti:

 • dokaz o stručnoj spremi
 • domovnicu
 • potvrdu o nekažnjavanju
 • potvrdu o stažu ili elektronički zapis Hravatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • životopis

Kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u natječajnoj dokumentaciji dostaviti sve dokaze o ispunjavanju tih uvjeta. U slučaju da ne dostave potrebnu dokumentaciju zamolba će se smatrati nepotpunom.

 

Natječaj je otvoren od 19.09.2017. do 26.09.2017. godine.

Molbe slati na adresu škole u roku od  osam dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i zakašnjele prijave na predmetni natječaj ne će biti razmatrane.

Kandidati će biti obavješteni o rezultatima izbora u roku od osam dana od dana donošenja odluke o izboru putem web stranica škola.

 


NATJEČAJ  za

 • STRUČNI SURADNIK/ICA, PSIHOLOG/INJA ŠKOLE, neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti:

Prema članku 105. i 107. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i članku 2. Točka 24. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju  učitelja  i stručnih suradnika u osnovnom školstvu – profesor psihologije ili diplomirani psiholog

 

Kandidati su uz molbu dužni priložiti:

 • dokaz o stručnoj spremi
 • domovnicu
 • potvrdu o nekažnjavanju
 • potvrdu o stažu ili elektronički zapis Hravatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • životopis

Kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u natječajnoj dokumentaciji dostaviti sve dokaze o ispunjavanju tih uvjeta. U slučaju da ne dostave potrebnu dokumentaciju zamolba će se smatrati nepotpunom.

Natječaj je otvoren od 12.09.2017. do 20.09.2017. godine.

Molbe slati na adresu škole u roku od  osam dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i zakašnjele prijave na predmetni natječaj ne će biti razmatrane.

Kandidati će biti obavješteni o rezultatima izbora u roku od osam dana od dana donošenja odluke o izboru putem web stranica škola.

 


REZULTATI PRETHODNIH NATJEČAJA