Dvorana

Najtečaj DVORANA za 2023-24

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup školske sportske dvorane za vanjske korisnike

 


Dokumentacija za zakupoprimce školske sportske dvorane:

– potvrda o članstvu Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina (ukoliko
postoji)

Izjava o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju (obrazac)

– naziv i adresa ponuditelja, OIB, telefon, elektronska adresa

– preslika rješenja o registraciji,

– vrsta aktivnosti koju ponuditelj namjerava provoditi u zakupljenom
prostoru

– ponuđeni iznos zakupnine u kunama.

Komentari su zatvoreni.