Financijsko-planski dokumenti

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA


Sukladno članku 28. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine br. 37/22) na mrežnim stranicama Škole objavljujemo godišnje financijske izvještaje.

 

II. izmjene financijskog plana za 2023. godinu
(datum objave: 30.11.2023.)

Obrazloženje II. izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. – IV. OŠ Varaždin
(datum objave: 30.11.2023.)

 

Financijski plan IV. osnovne škole Varaždin za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu. 
(datum objave: 14.11.2023.)

Obrazloženje financijskog plana IV. osnovne škole Varaždin za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu (datum objave: 14.11.2023.)

Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01. – 30.09.2023. godine, Potvrda i Referentna stranica
(datum objave: 14.11.2023.)

 


Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana IV. osnovne škole Varaždin za 2023. godinu i obrazloženje:


Financijski izvještaji za razdoblje od 01.01.-30.06.2023.(datum objave: 12.7.2023.)

Bilješke uz financijske izvještaje 01.01.2023.-30.06.2023.(datum objave: 12.7.2023.)

Potvrda(datum objave: 12.7.2023.)


Obrazloženje Financijskog plana za 2023 s projekcijama za 2024. i 2025.(datum objave: 16.5.2023.)

Financijski plan za 2023. s projekcijama za 2024.i 2025. (datum objave: 16.5.2023.)

 

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu (datum objave: 4.4.2023.)

Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu (datum objave: 4.4.2023.)

 


Datum objave 31. 1. 2023.

1 Referentna stranica GFI 2022
3 Bilješke uz GFI 01.01.-31.12.2022. godine
2 Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8.0.3 (1)
4 Potvrda FINA web

 


FI-1-12-21 05-086-004-REF-POTVRDA
BILJEŠKE FI-1-12-21 05-086-004
FI-1-12-2021-05-086-004

Financijski plan za 2022. i projekcije za 23-24.

FI plan proračuna i vanproračuna za 2022. i projekcije 2023-2024(1)

 

Komentari su zatvoreni.