Digital Game Based Learning – Dijana Gašparac

Učiteljica Engleskog jezika,  Dijana Gašparac, tri se dana  (19. 10. – 21. 10. 2018.)  profesionalno usavršavala u Luksemburgu. Sudjelovala je na kontaktnom seminaru u pod nazivom Digital Game Based Learning. Sudjelovanje joj je omogućila Agencija za mobilnost i programe EU, odnosno eTwinning na čiji se natječaj javila u kolovozu te s maksimalnim brojem bodova bila odabrana za mobilnost.
Digital Game Based Learning - Dijana Gašparac (2)

Iz Hrvatske su na isti kontaktni seminar otišle još dvije osobe. Na seminaru je sudjelovalo 65 dionika iz 18 europskih država, a radni jezik je bio engleski. Tema kontaktnog seminara su bile video igre i njihova primjena u edukativne svrhe u nastavi.

Svijet videoigara postao je nova kultura. To je svijet naših učenika, a  kako  bi učitelji motivirali učenike za učenje sadržaja trebaju poznavati njihove interese.

Ishodi kontaktnog seminara su povećano samopouzdanje učitelja u primjeni elemenata kompjutorskih igara u edukativne svrhe, osmišljavanje projekta baziranog na elementima video igara te prijava projekta na eTwinning platformi i ostvarivanje međunarodnih kontakata i kontinuirana suradnja na projektu.

Učiteljica Engleskog jezika na seminaru zajedno s partnerima iz Portugala, Poljske, Slovenije, Hrvatske  i Grčke osmislila je novi eTwinning project pod nazivom “The League of Treasure”.

Projekt ima bazu video igru s avatarom kao glavnim likom te on rješava brojne zadatke koji mu omogućavaju upoznavanje kulturnih, geografskih, kulinarskih obilježja Portugala, Poljske, Grčke, Slovenije I Hrvatske. Nakon svake uspješno osvojene razine igre, avatar dobiva dio šifre za otključavanje tajne starnice s blagom.

U projekt će biti uključeni učenici 8. i 7.r IV. OŠ Varaždin škole od listopada 2018.  do svibnja 2019.

Digital Game Based Learning - Dijana Gašparac (4)

Radom na projektu učenici će razvijati  jezične vještine engleskog jezika, poboljšati će digitalne kompetencije izrađujući prezentacije, naučit će  koristiti nove web alate i aplikacije, saznat će mnoštvo informacija o drugim europskim državama, razvijat će građanske kompetencije, razvijati vještine rada u timu, razvijati odgovornost za svoj rad, kreativnost, moći će samovrednovati svoje kompetencije te vidjeti kako vršnjaci u Europi uče i kakve kompetencije posjeduju.

 

Damir Vrbanec

Učitelj informatike, izvrsni savjetnik IV. osnovna škola Varaždin

Komentari su zatvoreni.