Pravilnici

Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji

Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima

Protokol o postupanju u slučaju zanemarivanja i zlostavljanja djece

Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja

Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja u OŠ i SS

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnost

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u osnovnim školama

PRAVILNIK O BLAGAJNIČKOM POSLOVANJU

PRAVILNIK O RADU ŠKOLSKE KUHINJE

Pravilnik o radu

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o radu školske knjižnice

KUĆNI RED

ETIČKI KODEKS

 


 

IZVEDBENI ŠKOLSKI PLAN I PROGRAM GRAĐANSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
*   PREUZMI PLANOVE I PROGRAME